4ο Newsletter του έργου Building Better!

Στα πλαίσια του έργου Building Better όπου είναι εταίρος η Συμμετέχω, αναρτήθηκε το 4ο newsletter. Κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία με έμφαση στη δημιουργικότητα, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και να υποστηρίξει τους νέους εργαζόμενους, τους καλλιτέχνες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βρουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις στις νέες προκλήσεις που έφερε η κρίση του Covid-19.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το newletter.