3ο newsletter του έργου Building Better!

Στα πλαίσια του έργου Building Better όπου είναι εταίρος η Συμμετέχω, αναρτήθηκε και το τρίτο newsletter. Κύριοι στόχοι του έργου Building Better είναι η ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, καθώς και η υποστήριξη των εργαζομένων στη νεολαία, των καλλιτεχνών και των φορέων χάραξης πολιτικής για την εξεύρεση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων στις νέες
προκλήσεις που έφερε η κρίση του Covid-19.
Το έργο Building Better απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας, ενώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού, εκπαιδευτικά ιδρύματα και
τοπικές αρχές που βρίσκονται στη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Παρακάτω μπορείτε να δειτε και να κατεβάσετε το τρίτο newsletter.