Εκπαιδευτική δραστηριότητα εκμάθησης και διδασκαλίας (LTTA) στο Ηράκλειο!

Από τις 19 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2022, δώδεκα συμμετέχοντες από την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Γερμανία συναντήθηκαν στο
Ηράκλειο για την εκπαιδευτική δραστηριότητα εκμάθησης και
διδασκαλίας (LTTA) στο πλαίσιο του έργου “Building Better – Online
Action for Youth and the Creative and Cultural Sectors”. Στο παρακάτω pdf μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ενότητες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας καθώς και τα συμπεράσματα αυτής.