Το handbook και η ιστοσελίδα του έργου Be Social! της Συμμετέχω!

Το έργο Be Social! πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022 στην Γρανίτσα Ευρυτανίας με συμμετοχές 30 νέων από 5 χώρες της Ευρώπης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα και το handbook που δημιούργησαν οι συμμέτεχοντες του έργου.
Be Social! Webpage