Εμπειρίες συμμετεχόντων από τη συνάντηση του Culture Crossover στην Πολωνία!

✔️✔️Το καλοκαίρι που μας πέρασε συμμετεχοντες/ουσες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία βρέθηκαν στην Πολωνία για την συνάντηση του έργου Cultural Crossover. Ο Νόελ από την Γερμανία μοιράζεται την εμπειρία του.

📌Για ευκαιρίες κινητικότητας ακολουθείστε την σελίδα μας!

“From 26.7 to 29.7 I participated in the first transnational meeting of the Cultural Crossover project, where I met the other participants and also the coordinators from Greece, Italy, Germany, Portugal and Poland. For me it was the first time getting to know people better since the beginning of the pandemic.Through working in small groups, we got the opportunity to get to know each other even better and after a short time I had the feeling that we found each other as a group quite quickly. The work phases on the first day were fun and very constructive. After the work phases, we sat together as a group a lot, and on the first evening we sat together around the campfire and had a great evening.The two days of work went by very quickly, but were also very productive, both for the supervisors and the participants. I personally enjoyed the work meeting very much and I learned a lot which we could put to use directly. After several online meetings, it was very pleasant to get to know the other participants in person. I am very happy to continue to be part of the project and the development of the game and I am looking forward to the next online and offline meetings.”