Διαδικτυακή συνάντηση του έργου Building Better!

Η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση του Building Better, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, όπου συζητήθηκε το πρώτο παραδοτέο του έργου και επίσης ο σχηματισμός ομάδων εστίασης και ομάδων ενδιαφερομένων ανά χώρα εταίρο.
Το έργο Building Better χρηματοδοτείται από το Erasmus+ KA2 Youth και στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων προς την ευημερία τους και την ενεργό συμμετοχή τους μέσα από τέχνες και δημιουργικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην πανδημία του Covid.

#erasmusplus#creativesector#BuildingBetter