Διαδικτυακό Hackathon Hack4Youth!

Οι οργανισμοί νέων Balkans Beyond Borders και Youthmakers Hub με την υποστήριξη του Young European Federalists (JEF) διοργανώνουν το διαδικτυακό Hackathon με τίτλο “Y-FED: HACK4YOUTH” στις 29 & 30 Αυγούστου 2020. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων.


Στόχος του Hackathon είναι να ενθαρρύνει νέους (18-30 ετών) φοιτητές, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες και εργαζόμενους για τη νεολαία
(Youth Workers) να «γίνουν η λύση» γύρω από σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Το Hackathon απευθύνεται σε νέους και νέες θέτοντας
προκλήσεις προς εύρεση λύσεων γύρω από τρεις θεματικές: «Προστασία της Νεανικής
Απασχολησιμότητας» , «Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάκαμψη» και «Προσβασιμότητα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς» . Κατα τη διάρκειά του οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας προκειμένου να παράγουν λύσεις και αποτελέσματα
στις προκλήσεις. Οι θεματικές του Hackathon βασίζονται
στους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία (European Youth
Goals).
Το Hackathon θα διεξαχθεί στα ελληνικά και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής (Youthpass) στους συμμετέχοντες. Η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να
παρακολουθήσει δωρεάν μια εκπαίδευση από τον οργανισμό Balkans Beyond Borders και τον οργανισμό Youthmakers Hub. Το Hackathon θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα zoom. Την προσβασιμότητα του hackathon σε ΑμεΑ θα εξασφαλίσει ο οργανισμός KINITRO .

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Facebook event ή επικοινωνήστε στα
info@balkansbeyondborders.eu ή info@youtmakershub.com

Πρόγραμμα Hackathon:
26 Αυγούστου Ενημερωτικό Webinar: Τί είναι το hackathon;
ποιοί είναι οι Ευρωπαϊκοί Στόχοι Νεολαίας;
Ενημέρωση σχετικά με το θεσμικού συστήματος της ΕΕ.
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή.
[Διάρκεια: 2 ώρες]

28 Αυγούστου Διεξαγωγή Hackathon: Ομαδική εργασία και
ανταλλαγή ιδεών για την επίλυση των ευρωπαϊκών
προκλήσεων & διεξαγωγή workshop ( όπως project management, pitching
κ.α) για την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.
[Διάρκεια: 09.00 – 21.00]

29 Αυγούστου: Παρουσίαση λύσεων και ανακοίνωση
νικητών του “Y-FED: HACK4YOUTH”!
[Διάρκεια: 11.00 – 17.00]

Είστε έτοιμοι να βρείτε τη λύση; Θέλετε να είστε μέρος του Hackathon, ενός διαγωνισμού που απαιτεί δημιουργικότητα, συνεργασία και πάθος;

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ μέχρι τις 22 Ιουνίου! Η τελική επιλογή θα είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων με τελικό αριθμό έως 35 συμμετέχοντες.