Εκδόθηκε το handbook του έργου ToDAY!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ToDAY: Developing digital Youth work» πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από τις 28/9 έως 6/10/2019. Συμμετείχαν σε αυτό 30 νέες και νέοι από χώρες της Ευρώπης οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:

  • Εξοικειώθηκαν και κατανόησαν καλύτερα τα ψηφιακά μέσα και τη χρήση αυτών, με σκοπό να προσεγγίσουν τους νέους μέσα από το ψηφιακό πλέον περιβάλλον.
  • Εντόπισαν καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών youth work και αντάλλαξαν καλές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία στον κλάδο του Youth work στην Ευρώπη
  • Ανέπτυξαν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους σχετικά με την ψηφιοποίηση του Youth work
  • Υποστήριξαν τη δημιουργία δικτύου youth workers στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο έργο και υποστήριξαν τους συμμετέχοντες οργανισμούς στην παροχή εργαλείων, μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την κατανόηση της ψηφιοποίησης του youth work
  • Γνώρισαν περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο Erasmus + Virtual Exchange της ΕΕ και πήραν ιδέες για να το χρησιμοποιήσουν και στη δική τους δουλειά με τους νέους.

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε και ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι δωρεάν προς κατέβασμα και χρήση. Μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το πλήκτρο download παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και εδώ.