Ανοικτό κάλεσμα για Career Coaches/ Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Career Coaching Hub)

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Νέων ‘ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ’, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τους προβληματισμούς των Νέων σε θέματα καριέρας, έχει έρθει σε συμφωνία με έμπειρους Career Coaches & Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παρέχει δωρεάν online ατομικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε Νέους 18-29 ετών (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου 2020 και ήδη έχει τύχει θερμής υποδοχής από δεκάδες νέους που έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή για να πραγματοποιήσουν ατομική online συνάντηση.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο πλέον το ένθερμο, διαρκώς αυξανόμενο και ειλικρινές ενδιαφέρον των Νέων για την υπηρεσία αυτή, η ‘Συμμετέχω’ πραγματοποιεί ανοικτό κάλεσμα προς Career Coaches & Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στη λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας και να ενισχύσουν την ομάδα των Coaches.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail iparticipate2018@gmail.com, αποστέλλοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα,  παρουσιάζοντας και την εμπειρία τους αναφορικά με τη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού & το career coaching σε νέους.

Στην προσπάθεια που κάνει η ‘Συμμετέχω’ να λειτουργήσει ως Career Coaching Hub, επιχειρώντας τη σύζευξη μεταξύ της ζήτησης για υπηρεσίες Career Coaching και της προσφοράς Coaches & Συμβούλων, ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή και άτομα με λιγότερη εμπειρία, αρκεί να έχουν μεράκι, αγάπη και υπευθυνότητα γι’ αυτό που ζητείται. Οι υποψήφιοι έτσι κι αλλιώς θα περάσουν από αξιολόγηση από τους Συντονιστές Coaches του προγράμματος, για να διασφαλιστεί η ποιοτική και υπεύθυνη παροχή της υπηρεσίας.

Κριτήρια για την επιλογή των Coaches/Συμβούλων είναι:

  • Εμπειρία
  • Πιστοποιήσεις
  • Κίνητρο για συμμετοχή
  • Διαθεσιμότητα για online συναντήσεις