Νέο έργο της Συμμετέχω Be Social! στα Άγραφα!

Για να μπορέσει η ΕΕ να ενισχύσει και να προστατέψει τη Δημοκρατία πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των νέων. Η οικονομική κρίση του 2008 έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη – ειδικά των νέων – στην ΕΕ. Οι κρίσεις και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η τεράστια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από το 2015 και εξής, η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων και το Brexit, όλα επηρέασαν την εμπιστοσύνη και την πίστη των νέων στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι τρεις ομάδες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις από τις παραπάνω κρίσεις είναι οι φτωχοί εργαζόμενοι, οι νέοι άνεργοι και οι Νέοι Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης (NEETs)

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ (15 έως 24 ετών) αυξάνεται σε γενικές γραμμές από το 2008. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2019, η Ελλάδα είναι ακόμη η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας νέων, 40.4%. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία είναι οι χώρες της ΕΕ με το δεύτερο (31.7%), το τρίτο (30.5%) και το τέταρτο (20.6%) μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων. Η Πορτογαλία έχει την 6ο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας νέων στην ΕΕ (18.7%). Βασισμένοι στις ίδιες στατιστικές, μόνο 6 χώρες της ΕΕ από τις 28, έχουν ποσοστό ανεργίας νέων μικρότερο του 10%. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει στη μείωση αυτών των υψηλών ποσοστών ανεργίας.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τους νέους ως προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης, ανακοινώνοντας τη δέσμευση της να εστιάσει περισσότερο στου νέους. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Νέους για τα έτη 2019-2027, αναγνωρίζει ότι οι νέοι έχουν έναν ειδικό ρόλο στην κοινωνία και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η ανάγκη ανάπτυξης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων, είναι πιο επιτακτικά όσο ποτέ, καθώς μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία περισσοτέρων επιχειρήσεων, είτε παραδοσιακών είτε κοινωνικών και συνεπώς σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Η ενδυνάμωση των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης των νέων στην Ευρώπη.

Το Be Social! είναι μια ανταλλαγή νέων που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη στήριξη των νέων ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Θα δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης για την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, εστιάζοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους που είναι χρήσιμες για την εύρεση εργασίας ή την ίδρυση της Κοινωνικής ή μη Επιχείρησής τους. Το έργο στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να κάνουν πράξη καινοτόμες ιδέες. Στο έργο θα λάβουν μέρος νέοι 16 έως 25 ετών από πέντε χώρες της ΕΕ με υψηλή ανεργία νέων: την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία. Η ανταλλαγή νέων θα υλοποιηθεί στη Γρανίτσα Άγραφων.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση γύρω από την ανεργία των νέων στην ΕΕ, ο εντοπισμός των αιτιών και η εύρεση πιθανών λύσεων
 • Η παροχή συμβουλευτικής και στήριξης των συμμετεχόντων σχετικά με ιδέες τους και πως μπορούν αυτές μπορούν να γίνουν πράξη με χρήση των κατάλληλων εργαλείων, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων συμμετεχόντων (διαπροσωπικές και επιχειρηματικές) ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και τα κίνητρά τους να κάνουν τις ιδέες τους πράξη
 • Η κατανόηση πως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορεί να συσχετιστεί με τις ανάγκες των ανέργων νέων και των Νέων Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης (NEETs).
 • Η ενίσχυση των συμμετεχόντων με δεξιότητες για το πώς να συμπληρώνουν ένα βιογραφικό υψηλής ποιότητας, μια συνοδευτική επιστολή και ένα επιχειρηματικό σχέδιο μια κοινωνικής επιχείρησης
 • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Youth, δίνοντας έμφαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Εταίροι του έργου: Συμμετέχω – I Participate (applicant partner), Δήμος Αγράφων (Ελλάδα), ARTE M (Μαδέιρο – Πορτογαλία), Elios (Σικελία – Ιταλία) και OCEAN of Knowledge (Ζάγκρεπ – Κροατία)

Προφίλ των συμμετεχόντων:

 • Νέοι 16 έως 25 ετών
 • Να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα
 • Έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν τα αποτελέσματα της ανταλλαγής νέων
 • Να έχουν μια βασική τουλάχιστον γνώση Αγγλικών και να μπορούν να επικοινωνούν και να δουλεύουν στα Αγγλικά
 • Να θέλουν να δουλέψουν σε μια διεθνή ομάδα
 • Να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+ Youth in Action και τις δυνατότητες που προσφέρει στους νέους