Η Συμμετέχω associated partner στο έργο Together!

Η Συμμετέχω είναι Associated Partner και στηρίζει ενεργά το ευρωπαϊκό έργο TOGETHER το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας. Μεταξύ άλλων, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η δημιουργία Χάρτη Καλωσορίσματος για Πρόσφυγες, εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές και κατευθυντήριων οδηγιών για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Εταίρος του έργου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και δύο πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, τρία πανεπιστήμια της Ιταλίας και η ΜΚΟ UNESCO Youth Club of Thessaloniki. Στην ερευνητική προσπάθεια θα συμβάλουν περισσότερες/οι από 150 φοιτήτριες και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και συνεργαζόμενοι οργανισμοί. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ερευνητικού έργου ακολουθώντας τόσο την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, όσο και την σελίδα στο facebook.