Ο Κώστας περιγράφει την εμπειρία του από το “Rock the Gender”!

Ο Κώστας που συμμετείχε στο training course “Rock the Gender”, περιγράφει την εμπειρία του.

Στα πλαίσια του Erasmus+ παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε στο πρόγραμμα “ROCK THE GENDER” που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη από τις 17 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020. Η διεξαγωγή του παραπάνω προγράμματος ήταν μια σημαντική εμπειρία όσο αφορά όλα αυτά που αποκομίσαμε μέσω της μη-τυπικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος κατάγονταν από τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Πολωνία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύσαμε κοινωνιολογικά θέματα όσο αφορά το ρόλο του άντρα και της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, την αντιπαλότητα των δύο φύλων, τις προκαταλήψεις που χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε θέση και άποψη και τέλος τα προβλήματα και τις προκλήσεις της ισότητας και της ενότητας.

Το πρόγραμμα “ROCK THE GENDER” αποτέλεσε μια εκπαιδευτική διαδικασία που άξιζε να λάβω μέρος ενεργά.