Αποτελέσματα του TC “Enterprise 101” που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη!

Από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το Training Course “Enterprise 101”. Συμμετείχαν 38 youth workers από 10 διαφορετικές χώρες και βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν μέσω της συμμετοχής τους στο έργο να επιτύχουν τα παρακάτω:

  • Να μάθουν τις διεργασίες της προετοιμασίας, υλοποίησης και υπολογισμού κόστους ενός επιχειρηματικού σχεδίου
  • Να ενημερωθούν για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και άλλες επίσημες συναλλαγές που απαιτούνται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
  • Να ενθαρρυνθούν προς τη συνεργασία μεταξύ των νέων και να δημιουργήσουν νέα δίκτυα επιχειρηματικότητας
  • Να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν κοινά εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων
  • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγινε η προσομοίωσης ενός αληθινού περιβάλλοντος αγοράς και οι συμμετέχοντες κατανόησαν τις έννοιες της αγοράς, της εμποροποίησης και του ανταγωνισμού
  • Να γνωρίσουν αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+
  • Να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες με άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων νέων και να σχεδιάσουν 7 νέα project

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .