Ολοκληρώθηκε το study session για το μέλλον της καμπάνιας No Hate Speech Movement

Από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο το study session με τίτλο  “The future is now”.

No Hate Speech MovementH καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους

Το 2013 το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε την εκστρατεία κατά της ρητορικής μίσους «No Hate Speech Movement», με στόχο την καταπολέμηση του  μισαλλόδοξου λόγου και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου. O συντονισμός της εκστρατείας από το Συμβούλιο της Ευρώπης διήρκησε μέχρι το 2017. Η απόφαση του Συμβουλίου να μην συντονίζει πια την καμπάνια δεν σήμανε απαραίτητα και την λήξη της προσπάθειας καταπολέμησης του μισαλλόδοξου λόγου. Για τον λόγο αυτό συστάθηκε μία ομάδα τριάντα περίπου ακτιβιστών της εκστρατείας, που συναντήθηκαν για πέντε ημέρες στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το μέλλον της εκστρατείας.

No Hate Speech Movement – The Future is Now

Σκοπός της ομάδας εργασίας που συστάθηκε ήταν να εξερευνηθούν και να αναπτυχθούν δομές και στρατηγικές, εργαλεία και δράσεις προκειμένου να διατηρηθεί η καμπάνια ζωντανή τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός του διαδικτυακού χώρου. Επιπλέον στόχος ήταν να συναντηθούν νέοι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενάντια στην ρητορική μίσους και να δημιουργηθεί ένας χώρος δικτύωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης ικανοτήτων.  

Από την καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης στην σύσταση διεθνούς MKO

Πρώτη παραδοχή της ομάδας εργασίας ήταν ότι ο μισαλλόδοξος λόγος είναι παρόν και εντοπίζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων και τις επηρεάζει. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπενθυμίζουν καθημερινά ότι αποτελούν καταφύγιο παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν.
  Γι΄ αυτό τον λόγο -και παρά τις τυχόν διαφωνίες- όλες και όλοι συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας οντότητας με σκοπό την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

Έτσι, αποφασίστηκε η συνέχεια του έργου της εκστρατείας No Hate Speech Movement, μέσα από την σύσταση μίας διεθνούς ΜΚΟ, με όνομα «No Hate Speech Network», με στόχο να προλάβει και να αντιμετωπίσει την ρητορική μίσους, μέσα από την κινητοποίηση και την σύνδεση ατόμων και οργανισμών που εργάζονται για να υποστηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου. Μεταξύ των εργασιών της ομάδας ήταν η συζήτηση για το περιεχόμενο του καταστατικού την νέας οντότητας και εκλογές για την έγκριση τόσο του καταστατικού, όσο και για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την διευθύντρια και τον διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεότητας, με εκπρόσωπο του Τμήματος μη Διάκρισης του Συμβολίου της Ευρώπης και με εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας.  

Πολύ συχνά δημιουργούνταν μικρότερες ομάδες εργασίας προκειμένου να συζητηθούν με μεγαλύτερη ευκολία θέματα, όπως τα νομικά εργαλεία που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, η διακυβέρνηση του διαδικτύου, ο λαϊκισμός, η παραπληροφόρηση. Στην συνέχεια παρουσιάζονταν και συζητούνταν τα αποτελέσματα στο σύνολο της ομάδας. Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες είχαν επίσης ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουν το Στρασβούργο και να «γιορτάσουν» τις επιτυχίες της καμπάνιας.  

Το «Δίκτυο κατά της Ρητορικής μίσους» – «No Hate Speech Network»

Συνοψίζοντας, μέσα σε πέντε ημέρες άνθρωποι με καταγωγή από περισσότερες από είκοσι χώρες και με διαφορετικό υπόβαθρο, έχοντας ως κοινό στόχο την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους κατάφεραν να συμφωνήσουν και να δημιουργήσουν το No Hate Speech Network – Δίκτυο κατά της Ρητορικής μίσους.  Το Δίκτυο συστάθηκε για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ρητορική μίσους, διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου, συνεχίζοντας την εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Δέσποινα Νάτση
Ιδρυτικό μέλος του
No Hate Speech Network