Ξεκινά σε λίγες μέρες το πρόγραμμα της Συμμετέχω ToDAY!

Η “Συμμετέχω-IParticipate” διοργανώνει από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με 30 νέους συμμετέχοντες από 14 χώρες της Ευρώπης. Το θέμα της προγράμματος είναι η εκπαίδευση των youth workers πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν οι νέοι στη νέα εποχή, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των μέσων και η εξεύρεση λύσεων σε αυτά μέσω της προώθησης καινοτόμων πρακτικών στο ψηφιακό youth work.

Και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, οι νέοι ενηλικιώνονται και προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους και να αποκτήσουν την αυτονομία τους. Αυτό, όμως, γίνεται εν μέσω νέων μέσων επικοινωνίας, φιλίας και έκφρασης που βασίζεται στην χρήση των ψηφιακών μέσων. Τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο που διδάσκουμε και μαθαίνουμε. Η διαδικασία της μάθησης και της αυτοβελτίωσης δεν ξεκινά πάντα με τους δασκάλους, αλλά μπορούν επίσης να ξεκινήσουν και από αυτόν που μαθαίνει ή να στηρίζεται από έναν youth worker. Τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν παρά να είναι μέρος της εκπαίδευσης και της ικανότητας των youth workers.

Οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη σπαταλούν ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου τους καταναλώνοντας ψηφιακά μέσα (βίντεο, μηνύματα, δικτύωση, blogs, βιντεοπαιχνίδια κτλ). Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα σχετίζονται άμεσα με τα ψηφιακά μέσα και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η πίεση για διαρκή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ρητορική μίσους, το cyber-bullying και ο εθισμός στη χρήση βιντεοπαιχνιδιών. Δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου νέοι οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία είτε λόγω περιστατικών ρητορικής μίσους ή λόγω σοβαρών εθισμών στο διαδίκτυο. Όλοι οι νέοι σήμερα χρειάζονται ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, να ξέρουν να χειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν μια ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά τον ρόλο της τεχνολογίας στη μελλοντική τους εργασία και καθημερινότητα και αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται από τους youth workers.

Το πρόγραμμα “ToDAY: Developing digitAl Youth work” έχει ως στόχο την προώθηση της ποιοτικής youth work μέσω της στήριξης ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών και βοηθώντας youth workers να κατανοήσουν την ψηφιακή youth work και να αναπτύξουν την ικανότητά τους για ψηφιακό youth work. Θα στηρίξει επίσης το ψηφιακό youth work σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βασική δραστηριότητα του προγράμματος είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στην Ελλάδα και όπου θα συμμετάσχουν 30 νέοι από 14 χώρες(Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Ισπανία και Ολλανδία). Η ομάδα υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελείται από 2 έμπειρους εκπαιδευτές και έναν συντονιστή.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Η εξοικείωση και η κατανόηση των προσεγγίσεων της ψηφιακής youth work και η προετοιμασία των συμμετεχόντων για την εισαγωγή ψηφιακών προσεγγίσεων στο δικό τους youth work. Οι youth workers θα είναι σε θέση να στηρίξουν τους νέους ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες και τη θέλησή τους να διαμορφώσουν ενεργά τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • Η αναγνώριση καινοτόμων πρακτικών τόσο στη δημιουργία ψηφιακού youth work όσο και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των youth workers καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πως ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται στον τομέα του youth work στην Ευρώπη.
 • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των youth workers και των γνώσεών τους στην ψηφιοποίηση μέσω της εκπαίδευσης με προσανατολισμό την κάλυψη των αναγκών τους και των αναγκών των κοινοτήτων τους και των νέων με τους οποίους εργάζονται μαζί.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου youth workers από διάφορες χώρες της Ευρώπης και η στήριξη των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ώστε να δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία και πρακτικές στους youth workers  για να κατανοήσουνε την ψηφιακή youth work.
 • Να μπορέσουν να εξασκηθούν και να μάθουν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ενασχόληση με τους νέους το πρόγραμμα Erasmus+ Virtual Exchange της ΕΕ.
 • Η δημιουργία χώρου για τη δημιουργία νέων επαφών, νέων δικτύων και η εξερεύνηση των δυνατοτήτων που δίνει το Erasmus+ Youth για την ανάπτυξη της ψηφιακής youth work μελλοντικά

Οι εταίροι του εκπαιδευτικού προγράμματος το σχεδίασαν για youth workers, εκπαιδευτές, μέλη ΜΚΟ, εκπροσώπους οργανισμών, μέντορες νέων, διαχειριστές προγραμμάτων, συντονιστές και εκπαιδευτές οι οποίοι:

 • είναι τουλάχιστον 18 ετών
 • θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις στον τομέα του digital youth work
 • θέλουν να προωθήσουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και το ψηφιακό youth work
 • είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν στοχαστούν μέσα σε ένα εμπειρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα συμμετοχικό περιβάλλον
 • έχουν τη διάθεση και την ικανότητα να δουλέψουν στα Αγγλικά
 • έχουν τη θέληση να δεσμευθούν να δουλέψουν πάνω στους στόχους του προγράμματος
 • μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές μετά το τέλος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους οργανισμούς τους και σε άλλους νέους