Ξεκινά τη Δευτέρα 30/09 το νέο πρόγραμμα της Συμμετέχω, Active Youth Challenge!

Η γενιά αυτή των νέων Ευρωπαίων έχει πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας έγινε δυσκολότερη. Περίπου 1 στους 5 νέους κάτω των 25 ετών που αναζητάει εργασία, αδυνατεί να αποκατασταθεί επαγγελματικά, ενώ δεν είναι λίγοι οι νέοι που  πιστεύουν ότι έχουν περιθωριοποιηθεί και αποκλειστεί από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Η επανεξέταση των δεδομένων από διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές έρευνες έδειξε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων ηλικίας 14-30 ετών επηρεάζεται από διάφορα είδη ανισοτήτων (π.χ. κοινωνικοοικονομικά, φύλο ή ηλικία). Οι νέοι που προέρχονται από λιγότερο εύπορους και μορφωμένους χώρους, όπως οι λεγόμενοι NEETS (νέοι που βρίσκονται εκτός των δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης), είναι λιγότερο πολιτικά δραστήριοι, λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν, λιγότερο εμπλεκόμενοι σε διάφορες πολιτικές ενώσεις και ομάδες, ενώ ταυτόχρονα είναι λιγοστή έως μηδαμινή η γνώση γύρω από τα Ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα. H EE έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση, αυτή της συνεχούς απογοήτευσης των νέων και κατ’ επέκταση της μη συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή στα διάφορα κράτη-μέλη.

Για να αντιμετωπίσει την ως άνω πρόκληση, ο οργανισμός I-PARTICIPATE συντόνισε μια ομάδα νέων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ουγγαρία, ώστε να διερευνήσει περεταίρω το θέμα της συμμετοχής των νέων (διαδικτυακή και μη) και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής των NEETS και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα αυτής της ομάδας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός του έργου «Active Youth Challenge», μιας 6 ήμερης ανταλλαγής νέων που διοργανώνει ο οργανισμός I-PARTICIPATE και θα λάβει χώρα στη Λάρισα στις 30/9 – 5/10/2019.                                  Θα συμμετέχουν 50 νέοι από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ουγγαρία) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των νέων και συμμετοχής των νέων σε τοπικό, Ευρωπαϊκό αλλά και διαδικτυακό επίπεδο και ιδίως των νέων που βρίσκονται εκτός των δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης:

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής οι νέοι:

  • Θα έχουν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής των νέων και ειδικότερα των NEETs σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διαδικτυακό επίπεδο, μέσα από το πρίσμα 5 διαφορετικών χωρών και πολιτισμών
  • Θα διερευνήσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια της συμμετοχής των νέων στα διάφορα επίπεδα και θα προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης
  • Θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών 2019
  • Θα γνωρίσουν περισσότερα για την διαδικτυακή συμμετοχή μέσω ψηφιακών εργαλείων, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές και θα δημιουργήσουν δικές τους εκστρατείες κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από την ιδέα του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης και με επισκέψεις σε ανάλογους φορείς και τοπικές ενώσεις σε Λάρισα, Βόλο και Καρδίτσα

Σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου www.activeyouthchallenge.wordpress.com/, στην ιστοσελίδα του οργανισμού (https://iparticipate.gr/) και στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

https://www.facebook.com/iparticipatengo
https://twitter.com/IParticipate2
https://www.instagram.com/i_participate/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα στο iparticipate2018@gmail.com