2ος γύρος διαβούλευσης για την εκστρατεία No Hate Speech Movement!

Ξεκινά η δεύτερη φάση της της διαβούλευσης για τη συνέχιση της εκστρατείας καταπολέμησης της ρητορικής μίσους! Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ όπου είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν. Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί με κάποιο τρόπο στην εκστρατεία μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο και να μείνουν συντονισμένοι στη σελίδα μας και στα social media της οργάνωσης!

Λίγα λόγια για το No Hate Speech Movement
Η εκστρατεία καταπολέμησης της ρητορικής μίσους (No Hate Speech Movement) ξεκίνησε το 2013 ως μια πανευρωπαϊκή καμπάνια και πρωτοβουλία των νέων της Ευρώπης με τη στήριξη του Τμήματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τότε έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κίνημα δεχόμενο τη στήριξη τόσο μεμονωμένων ατόμων όσο και οργανισμών από όλο τον κόσμο. 6 χρόνια μετά, μια ομάδα ατόμων και οργανώσεων που στηρίζουν τη καμπάνια έχουν τη θέληση να συνεχίσουν τη στήριξή της και να συνεισφέρουν έτσι στη μείωση της χρήσης ρητορικής μίσους και στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.