Διαβούλευση για την εκστρατεία No Hate Speech Movement!

Η εκστρατεία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους ξεκίνησε το 2013 ως μια πανευρωπαϊκή καμπάνια και μια πρωτοβουλία νέων με τη στήριξη του Τμήματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τότε έχει αποκτήσει μια παγκόσμια απήχηση καθώς άτομα αλλά και οργανισμοί από όλο τον κόσμο υιοθετούν και προωθούν ενεργά την εκστρατεία. Η οργάνωση Συμμετέχω και 20 οργανισμοί από την Ευρώπη, την Αρμενία και τη Γεωργία συμμετέχουν στο study session με τίτλο “Common Sense” που θα υλοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2019 στο European Youth Center του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Πρώτο στάδιο του έργου είναι η διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με την εκστράτεια No Hate Speech Movement.

Όσοι και όσες υποστηρίξατε ή συμμετείχατε στην εκστρατεία με οποιοδήποτε τρόπο αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμμετέχετε στην online διαβούλευση συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μέχρι 25 Ιουνίου 2019.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για το μέλλον της εκστρατείας!