Η “Συμμετέχω” στο συνέδριο “Radicalization of Youth: Causes and Prevention”!

Στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου, διεξήχθη το διεθνές συνέδριο – φόρουμ Radicalization of Youth: Causes and Prevention. Οι συμμετέχοντες και σύνεδροι είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν ειδικούς του τομέα νεολαίας, καθώς και ερευνητές από χώρες της ΕΕ να εξηγούν σημαντικές προεκτάσεις της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, καθώς και στρατηγικές και καλές πρακτικές στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Η οργάνωση των παρουσιάσεων του συνεδρίου ήταν εξαιρετική, καθώς οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εργαστήρια (workshops), σε τραπέζια συζητήσεων (roundtables) αλλά και διαλέξεις, ευνοώντας και προωθώντας διαφορετικά μοντέλα απορρόφησης πληροφοριών. Η «Συμμετέχω –I-Participate» είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα προγράμματα που τρέχει στην Ελλάδα τονίζοντας τη σημασία τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.